Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Oda Sicil Müdürlüğü

Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti


Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti Nedir?

 • Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
 • Sözlü talep edilir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız Veznesi    

 

Oda Sicil İhale Belgesi


Oda Sicil İhale Belgesi Nedir?

 • Firmanın ihale yasaklısı olmadığına dair belgedir. Yurtiçi ihalelerde geçerlidir. 
 • (g) bendine göre evrak düzenlenir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine    

 

Ortaklık Belgesi

Ortaklık Belgesi Nedir?

 • Şirket tüm ortaklarının Sermaye durumunu gösterir belgedir. 

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine    

 

Ticari İkametgah Belgesi


Ticari İkametgah Belgesi Nedir?

 • İhalelerde kullanılan bir belgedir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine    

 

 

Vize Talep Belgesi

Vize Talep Belgesi Nedir?

 • Vize talepleri için verilen belgedir.Şirket ortaklarına ya da şahıs şirketi olanlara verilmektedir.
 • Ücrete tabidir.
 
 

Kaydı Yoktur Belgesi

Kaydı Yoktur Belgesi Nedir?

 • Odamıza kayıtlı olmadığını gösterir belgedir.
 • Esnaf sicil müdürlüğüne kayıt olabilmek için kullanılır. 

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Bedeli Odamız hesabına veya Oda veznesine    

 

 

Bağ-Kur Sigortalılık Formu Onayıİmalatçı/Sanayici Belgesi

Bağ-Kur Sigortalılık Formu Onayı Nedir?

 • Gerçek kişi işletme sahiplerinin Bağ-kur sigortalılıklarına ilişkin sigortalılık formunun üyemizin dosyasının incelenmesi neticesinde doldurularak onaylanmasıdır.
 •  

NACE Tebligatı

NACE Tebligatı Nedir?

 • Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre Grubunu Bildiren Tebligattır.

 

Belge Hizmetleri Menü