Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler

K YETKİ BELGELERİNDE İNDİRİM

  • 16.01.2018
  • adiyamantso

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08.01.2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. K belgelerine ilişkin olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan ve genel hatları itibariyle memnuniyetle karşılanan bu değişiklikler özet olarak eski ve yeni haliyle aşağıya çıkartılmıştır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla.

ÜCRETLER

Bir çok K belgesi türünde ücret indirimine gidilmiştir.

Belge Türü               Eski ücret                 Yeni ücret
K1                            24.497,00 TL            10.378,00 TL
K1*                          2.620,00 TL              2.878,00 TL
K2                           12.342,00 TL             10.378,00 TL
K2*                         1.405,00 TL               2.878,00 TL
K3                           12.342,00 TL             5.378,00 TL

ASGARİ KAPASİTE (TONAJ)

Gerçek kişilerde K1 için asgari kapasite 30 tondan 25 tona düşürülmüştür.
Tüzel kişilerde (şirketlerde) ise (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 110 tondan 50 tona düşürülmüştür.
Gerçek ve tüzel kişilerde K3 belgelerinde (2 birim taşıt olmak koşuluyla) 45 tondan 35 tona düşürülmüştür.

İDARİ PARA CEZALARI

Unvan, Adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, ile taşıtlara ilişkin değişiklikleri bildirmeyenlere uygulanmakta olan 560,00 TL olan Uyarı para cezaları, 300,00 TL’ ye düşürülmüştür.

 

K1 ve K3 Belge sahipleri sermaye değişiklikleri hariç Ticaret sicil gazetesinde ki unvan, adres vb. değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Aksi takdirde 5 uyarı (300,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

K Belgesi sahipleri taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması ve benzer mücbir sebeplerden dolayı iş göremez hale gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ait değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde 5 uyarı (300,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

08.01.2018 tarihinde önce 60 gün içinde bildirilmeyen Unvan, Adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, ile taşıtlara ilişkin değişikliklere ilişkin tutanakla tespit edilmemiş olan uyarma cezaları af kapsamındadır, para cezası verilmeyecektir.

  

İPTAL OLAN BELGELERİN FAAL DURUMA GELMESİ (AF)

 

Yenilemesini yaptırmadığından veya herhangi bir nedenle iptal edilen K Belgeleri, talep edilmesi ve asgari kapasiteyi sağlaması halinde halinde, Belge ücretinde % 50’si ödenmek koşuluyla tekrar canlandırılabilecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR

 

İmza sirküleri belgelerinin Dosyasına konmak üzere Odamız personelince aslı gibidir yapma yetkisi verilmiştir.

E- devlet sisteminden daha önce sadece araç eklenebiliyorken, bundan sonra yeni K Belgesi de e-devlet üzerinden alınabilecektir.

Belge sahibinin vefatı üzerine belgenin 5 yıldan kullanılmayan kalan sürelerinin ücreti mirasçılarına ödenebilecektir.

Şirketlerin bölünmelerinde de muvafakat vermek koşuluyla bölünen şirketlerden biri K belgesini devralabilecektir.

Vizesi ve Sigortası biten araçlar 30. Gün otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşecektir.

Bir şahsa ait ODY (Orta Düzey Yönetici Belgesi) daha önce 1 firmada kullanılabiliyorken bu son değişikliğe göre ortağı olduğu başka firmalarda da aynı anda kullanabilecektir.

K belgesine araç ekleme ücreti 130,00 TL’den 318,00 TL’ye yükselmiştir. Vizesi olmadığından dolayı sistemden kendiliğinden düşen araçların tekrar ekleme ücreti ise 78,00 TL’dir.