Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler

DİJİTAL TAKOGRAF HİZMETİ ODAMIZDA VERİLMEYE BAŞLANDI

  • 13.03.2018
  • adiyamantso

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar Odamıza doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

Buna göre;

Sürücü Kart için gerekli olan evraklar:

·        Başvuru sahibinin sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi (SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 veya SRC5)

·        T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha, fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        1 Adet fotoğraf

·        Kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge

Şirket Kartı için gerekli olan evraklar:

·        4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca alınan yetki belgesi fotokopisi

·        İmza Sirküleri fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        İmza sirkülerinde başvuruyu yapan şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa; Vekaletname fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        Şirket kaşesi

·        Kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge

 

Servis Kartı için gerekli olan evraklar:

·        Başvuru sahibi Atölyeye ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Servis Yetki Belgesi”

·        Başvuru sahibinin ilgili Atölyede (müdür, şef, teknik uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı Atölye yazısı,

·        Başvuru sahibi Atölyeye ait İmza Sirküleri fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        İmza sirkülerinde başvuruyu yapan şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa; Vekaletname fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        Oda Kayıt Belgesi aslı

·        Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı (Asıl nüsha fotokopi ile karşılaştırıldıktan sonra geri verilecektir.)

·        Servis kaşesi

·        Kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge

Gerekli şartlar sağlanıyor ise ön başvuru şahıs tarafından https://staum.tobb.org.tr adresinden yapıldıktan sonra sistem tarafından verilecek ödemenin Vakıflar bankasına yatırılıp daha sonra Odamız’ a yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte başvuru yapılacaktır.

Kart Yenilemeleri:

Kart yenileme işlemleri için de ilk başvuruda istenen belgeler sunulacaktır.

Süresi dolmadan yapılacak kart yenileme işlemleri için ise, ilk başvuruda istenen belgelerin yanı sıra, süresi dolmadan yenileme nedenini tevsik eden belgeler de sunulacaktır.

Sayısal Takograf Kart Başvurularını Sonuçlandırma

Sayısal takograf başvuru belgelerini eksiksiz olarak temin eden kişilerin ve firmaların başvuru işlemleri en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak kullanıcılara teslim edilecektir. Başvuru süreci sonrasında kart almaya hak kazanamayanların kartları alamama gerekçesi ile eksiklikleri gidermeye yönelik hususları içeren bilgiler sisteme işlenecek ve ayrıca bir bilgilendirme mesajı başvuru sahiplerine de gönderilecektir.

Kart için ön başvuru yaparak ödemesini gerçekleştiren başvuru sahipleri, başvuru tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili yerel birime (odaya) başvurarak başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

Kart başvurusu yapıp ödeme yapmayan başvuru sahiplerinin başvuruları 45 gün sonra sistemden silinecektir.

Kart Yenileme Süreleri:

Sayısal takograf sürücü kartları ve şirket kartları 5 yılda bir,

Sayısal takograf kontrol kartları 2 yılda bir,

Sayısal takograf servis kartları her yıl yenilenir.

 

Kart Yenileme Talepleri

Kart yenileme taleplerinde, daha önce verilmiş kartlar TOBB tarafından iptal edilecektir. Sayısal takograf kartının kaybedilmesi, çalınması, denetim görevlilerince el konulması, bozuk olması, karta veya yongasına müdahale edildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilk yenileme işleminin yapıldığı tarihten itibaren, 2 defadan fazla yenileme başvurusu yapılması halinde, yeni kart talepleri bir önceki kart verilme tarihi üzerinden 6 ay geçmedikçe karşılanmayacaktır.