Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler


06

T.C

ADIYAMAN

1.MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KARAR NO: 2018/20

KARAR TARİHİ: 06.04.2018

BAŞKAN: Mehmet YENER 101441

ZABIT KATİBİ: Serkan DÜŞKÜN 3160

 

           Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 01-101-1/273 sayılı yazısında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 84. maddesi birinci fıkrası ve Bakanlar Kurulu’nun 21 Eylül 2017 tarih ve 2017/10828 sayılı kararı gereğince Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis üyelikleri 18 meslek grubunun organ seçimleri 1 Nisan 2018 Pazar günü Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilmiş olup, aynı yazı ekinde sunulan seçim takvimi uyarınca Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri, Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulu asil ve yedek üyeliği seçimlerinin 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Altınşehir Mahallesi Gölbaşı Yolu No: 29 adresinde bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacağı belirtilmiştir.

             Ancak başkanlığımızın 03/04/2018 tarih ve 2018-19 sayılı kararı ile 2. Ve 9. meslek grubuna ait seçimlerin iptal edilerek 6 Mayıs 2018 Pazar günü yenilenmesine karar verilmiştir.

          Yüksek Seçim Kurulunun 05/04/2018 tarih ve 2018/185 sayılı kararı emsal tutularak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyeleri, Birlik Genel Kurul asil ve yedek delegeleri ile Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyeleri seçimlerinin iptal edilen 2. Ve 9. Meslek grubu organ seçimlerinin yenileneceği seçim tarihi olan 6 Mayıs 2018 Pazar gününden sonraki bir tarihe ertelenmesine hakkında karar vermek gerekmiştir.

             İlgili kanunlar ve evrak incelendi.

             GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

          1-Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri, Birlik Genel Kurul asil ve yedek delegeleri ile disiplin kurulu asil ve yedek üyeliği seçimlerinin 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü 09:00-17:00 saatleri arasında Altınşehir Mahallesi Gölbaşı yolu No.29 adresinde bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılmasına

          Karardan bir suretin Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına gönderilerek seçim tarihinden en az bir ay öncesinden başlamak üzere oda web sitesi ana sayfasına yayınlanmasına karar verildi.06.04.2018

 

                    Serkan DÜŞKÜN                                                                              HAKİM 101441

 

                    Zabıt Katibi 3160                                                            1. Merkez İlçe Seçim Kurulu   Başkanı

 

1. MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Okunma Sayısı: 1165