Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler


26

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan “Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde” yapılan değişiklikler, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen “d” bendi ile “Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin”  ve “e” bendi ile “Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin” etiket ve listelerde yer alması zorunlu hale getirilmiştir.

 

5 inci maddenin 2 nci fıkrasına eklenen “e” bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için “Yerli üretim logosu” kullanılması gerekmektedir. Anılan logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir.

 

“Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce 5362 sayılı kanunun  62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde  azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azamı fiyatın yüzde seksen beşinden az olamaz”

 

Değinilen mevzuat değişikliği tüm üyelerimize duyurulur.

Okunma Sayısı: 682