Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler


16

ELEMAN ALINACAKTIR

Odamıza 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere personel alınacaktır. Müracaatların 29 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar fotoğraflı, özgeçmişleri ve aşağıdaki nitelikleri doğrulayıcı belgeler ile birlikte Odamız Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

3) Erkek adaylar izin askerlikle ilişiği bulunmamak

4-Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl tecrübesine sahip olmak.

5) Kamu haklarından mahrum olmamak.

6) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

8) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.

9) Kısıtlanmamış olmak.

10) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

11) İyi derecede bilgisayar kullanabilmek.

12) Takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek.

14) Düzgün ve akıcı diksiyona sahip olmak.

Okunma Sayısı: 906