Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler


06

Mülkiyeti Türk Kızılay’ına ait Adıyaman İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1201 ada, 35 nolu parselde kayıtlı, 650,35 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki mevcut binanın yıkılarak yerine kat karşılığı bina inşaatı yapılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

 

ADIYAMAN MERKEZ İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR.

1-Mülkiyeti Türk Kızılay’ına ait Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1201 ada, 35 nolu parselde kayıtlı, 650,35 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki mevcut binanın yıkılarak yerine kat karşılığı bina inşaatı yapılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2-Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 150.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3-İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 300,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4-Firmaların ihale zarflarını en geç 22.03.2019 günü saat 11:00’e kadar “Hocaömer Mah. Atatürk cad. No: 36 Kat: 1 ADIYAMAN” adresindeki Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5-2 Nolu “Teklif ve teminat Mektubu” zarfı 28.03.2019 günü saat 11:00’de “Hocaömer Mah. Atatürk cad. No: 36 Kat: 1 ADIYAMAN” adresindeki Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.

6-Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7-Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8-Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

                                               TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma Sayısı: 287