Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler


12

KOSGEB İdaresi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı;

- “2019-01 İmalat Sanayi sektöründe Dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

- “2019-02 İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması

Proje Teklif Çağrıları ile proje başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek” olan 2019-01 sayılı Proje Teklif Çağrısı; sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri geliştiren KOBİ’lerin hayata geçirdikleri teknolojilerinin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması ve bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün/yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanı geniletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ilgili çağrının konuları olarak seçilmiştir.

2019-02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı; “İmalat sanayi KOBİ’lerinin yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmak” olan çağrıda kısaca; Akıllı dijital teknolojileri edinerek verimlilik ve hız artışı hedefleyen imalat sanayi KOBİ’lerinin 4. Sanayi devrimiyle gelen teknolojilere adapte olmalarını sağlayacak, aynı zamanda birinci öncelikli çağrı olan 2019-02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında teknoloji geliştirecek olan KOBİ’ler ile imalat sanayi KOBİ’lerinin etkileşimini arttırmak hedeflenmiştir. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek/uygulamak için proje sunabilecektir.

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

04 Mart-02 Mayıs 2019 tarihlerinde başvuruya açık olan çağrılara ilişkin, detaylı Proje Teklif Çağrısı klavuzları

aşağıda sunulmuştur. Tüm üyelerimize duyurulur.

 

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KLAVUZLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 390