Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

  • 24.07.2020
  • adiyamantso

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe konmuş olduğu belirtilmektedir.

Program kapsamında;

• 2020 - 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi"

• 2020 - 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması" teklif çağrıları yayınlandığı belirtilmektedir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebileceği belirtilmektedir. Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020'dir.

Konuya ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla…

 

Ek – KOBİGEL Bilgi Notu (2 Sayfa)