Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal Call) Hakkında

  • 08.09.2020
  • adiyamantso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 02.09.2020 tarih 7479 sayılı gelen yazıda;

Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 tarhinde dünya kamuoyu ile paylaşılan "Avrupa Yeşil Mutabakatı" ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşünü öngören yeni bir strateji ortaya konmuştur. Bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla,Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020'de Ufuk 2020 Programı kapsamnda, "Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)  açılması beklenmektedir.

Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrua'nın iklim ve çerçeve ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu çağrılar kapsamında desteklenecek alanlara ve çağrı koşullarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme dokğmanı Ek'te yer almaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumlarına https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesilmuatabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu-gerceklesti adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal Call)