Sayfa Yükleniyor

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda tüm organ ve birimlerin çalışmalarını yapabilmesi açısından gerekli Oda binasının çalışmaya hazır halde tutulması, temizlik, ısıtma-soğutma, giriş-çıkış, güvenlik, Oda araçları, ikram hizmetleri gibi destek hizmetlerini yerine getirir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Mali İşler’in asli görevi muhasebe işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmektir.

Mali İşler, yıllık bütçeyi hazırlar, aylık mizan, bilanço ve gelir tablolarını hazırlar, günlük tahsilât işlerini yürütür. Ayrıca üye aidatlarının tahakkukunu ve ödemelerini kontrol eder. Personellerimiz ile ilgili olarak maaş, ikramiye, fark ve fazla mesai bordrolarını hazırlar ve ödemelerin yapılmasını sağlar, işe yeni giren veya işten ayrılan personelleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir.

Yönetim Kuruluna sunulmak üzere banka durumu ile ilgili giderleri ayrıntılı biçimde hazırlar ve Yönetim Kurulundan çıkan muhasebe ile ilgili kararları yerine getirir.