Sayfa Yükleniyor

Şube Açılışı

Şube Açılışı

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1-    Dilekçe

2.    Taahhütname 

3.    Noterde düzenlenen imza unvan beyannamesi

4.   Merkezin vergi levhası fotokopisi

5.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü'nün 120. maddesine göre alınan belge

6.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

7.    Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)