Sayfa Yükleniyor

Şube Açılışı

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - ŞUBE AÇILIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

2.    Dilekçe 

3.    Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)

4.    2 adet fotoğraf

5.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza Ünvan beyannameleri (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)

6.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü'nün 120. maddesine göre alınan belge

7.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

8.    Oda Kayıt Beyannamesi 

9.    Bildirim Formu

10.   Taahhütname