Sayfa Yükleniyor

Şube Açılışı

ŞUBE AÇILIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

  1. Dilekçe
  2. Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararı (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)
  3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 adet Asıl - 1 Adet Fotokopi)
  4. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,
  5. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
  6. Oda kayıt beyannamesi 
  7. Kimlik Formu - 1 adet fotoğraf
  8. Bildirim Formu
  9. Taahhütname
  10. Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)