Sayfa Yükleniyor

Şube Açılışı

ŞUBE AÇILIŞI

1.   Dilekçe 

2.   Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ortaklar kurulu  kararı (2 adet)

3.  Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

4.   Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliği'nin 120. maddesine göre alınan belge

5.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

6.    Oda kayıt beyannamesi 

          7.    Kimlik formu -1 adet fotoğraf