Sayfa Yükleniyor

Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Şube kapanışına ilişkin Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)

            3.    Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

Yüklenebilir Dosyalar