Sayfa Yükleniyor

Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI

1.    Dilekçe 

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

            3.     Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

Yüklenebilir Dosyalar