Sayfa Yükleniyor

Ana Sözleşme Değişikliği

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ -ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

3.    Tadil Tasarısı (3 adet)

4.    Gündem

5.    Hazirun Cetveli

6.    Bakanlık temsilci atama yazısı

7.    Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.

8. Genel Kurul Olağan ise Yönetim ve denetim Kurulu Faaliyet Raporları

Yüklenebilir Dosyalar