Sayfa Yükleniyor

Ana Sözleşme Değişikliği

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

         1.   Dilekçe 

     2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

         3.    Hazirun cetveli

         4. Gündem

         5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

         6.    Tadil mukavelesi (2 nüsha)

         7.    Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

Yüklenebilir Dosyalar