Sayfa Yükleniyor

Ar-Ge ve Proje Geliştirme Müdürlüğü

Ar-Ge ve Proje Geliştirme Müdürlüğü

Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olunması,

KOSGEB çalışmalarının yürütülmesi,

Üyelerin projelerinin hazırlanması ve takibi işlerinde destek sağlanması,

Patent veya Faydalı Model tescili çalışmalarının yürütülmesi,

Ar-Ge ve ilgili konular için eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

Ekonomik konularda alan araştırması yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

Ulusal ölçekte ve/veya Kentimize dönük,sanayi,ticari,mali,inşaat,sektörleri ile mesleki konulara dönük araştırmalar,incelemeler yapmak,daha önceden yapılmış araştırma ve incelemelere ulaşmak,bu konularda görüş hazırlamak, raporlamak ve bu konular ile ilgili tüm girişimleri yerine getirmek.

Üyeler ile doğrudan veya dolaylı iletişim için etkin bir yapının oluşturulması ve en üst düzeyde verim ile kullanılması Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün asli görevidir

Odamız bünyesinde gerçekleşen ortaklıklar, protokoller, oda görüş ve politikaları, duyurular ile gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulması ve yorumlanması için yazılı ve görsel basın toplantıları gerçekleştirir.