Sayfa Yükleniyor

Ekspertiz

  1. Kapasite Ekspertiz Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
  2. Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
  3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri.
  4. Son 2 aylık SGK Bildirgeleri 
  5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi (Form Sitemizde Mevcuttur)
  6. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi (varsa)
  7. Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Notlar ;

  1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
  2. Ekspertiz raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
  3. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda Onay ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine,00 TL,00 TL
Eksper ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine,00 TL,00 TL