Sayfa Yükleniyor

FORM A

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Nedir?

 

  • ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Beyaz Rusya’ya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında yapılan ihracatta düzenlenen belgedir. İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesinebelge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle FORM A belgesi satın alınır. Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce Form A belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.