Sayfa Yükleniyor

Kuyulu OSB’ye Personel Alımı Yapılacaktır

Adiyaman Ticaret ve Sanayi Odası
28 August 2023

Kuyulu OSB’ye Personel Alımı Yapılacaktır

Kuyulu OSB’ye Personel Alımı Yapılacaktır

Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 adet teknik personel (kontrol mühendisi) alımı yapılacaktır.

Şartlar aşağıda belirtilmiştir

 • Türkiye Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irkitap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, (Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir)
 • İlan tarihi itibariyle son 1 yıl içinde Adıyaman il sınırları dahilinde ikamet etmek,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aşlığı almıyor olmak,
 • Lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden inşaat mühendisi, mimar veya şehir plancısı olarak mezun olmak ve alanında en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Word, Exel, Power Point, Netcad ve Autocad programlarına hakim olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 2 (iki) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Lisans mezunları için KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacak olup boş kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.
 • Alınacak personele Organize Sanayi Bölgeleri uygulama yönetmeliğinin EK-1 sayılı ekinde yer alan tabloda Kontrol Mühendisi olarak ve birinci dereceden belirlenen ücret ödenir. Katsayı ve ilave tutar, kamuda çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalışan personele Cumhurbaşkanı kararı gereğince uygulanan brüt sözleşme ücret artışı oranına göre her yıl güncellenerek uygulanır.

BAŞVURU ADRESİ: Adıyaman Valiliği (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) Yeni valilik binası doğu bloğu Kat: 4

BAŞVURU TARİHİ: 28.08.2023 – 04.09.2023 tarihleri arası (04.09.2023 mesai bitimine kadar)

Başvurular bizzat yapılacak olup, belirlenen kriterleri sağlayan belgelerin sunulması zorunludur.

Etiketler:Atso, Haberler