Sayfa Yükleniyor

Ana Sözleşme Değişikliği

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki anasözleşme değişikliklerinde;

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.Dilekçe 

2.Genel Kurul Kararı (Noter onaylı - 2 adet) 

3.Tadil Metni (3 adet-yeni metin)

Yüklenebilir Dosyalar