Sayfa Yükleniyor

K Belgesi İşemleri

K Belgesi İşemleri

K Türü Yetki Belgeleri için İstenen Belgeler

 1- Başvuru Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu

 3- Taşıt Kartı Başvuru Formu

 4- Adli Sicil Belgesi Aslı (Şirketlerde her ortak için ayrı düzenlenecek)

 5- İmza Sirküsü (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

 6- Vergi Kaydı Aslı (Faaliyet Konusu: K1 İçin Karayolu ile Şehirlerarası Yük Nakli, K2 veya k2* için Hangi İşi Yapıyorsa Onu Gösterecek. şekilde, K3 için Karayolu ile Şehirlerarası Eşya Nakli şeklinde yazılı olacaktır.)

 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek)

 8- İkametgah İlmühaberi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek), İşyeri Tapu fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

 9- Meslek Kuruluşu Faaliyet Belgesi Aslı (Hangi Meslek Kuruluşunda Kayıtlı ise oradan alınacak ve Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

 10-Ruhsat Fotokopisi/leri (Muayene tarihi geçerli olacak ve aslı ibraz edilecektir.)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K Yetki Belgesi Babadan Oğula Devir için İstenen Belgeler

 

 1- Devir Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

 2- Aile Toplum Kağıdı (Babası olduğunu ispatlamak için)

 3- Noter Onaylı Muvafakatname

 4- Eski K Belgelerinin Hepsi (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı/ları)

Devir Alacak Kişinin Düzenlemesi Gereken Evraklar:

 1- Başvuru Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu

 3- Taşıt Kartı Başvuru Formu

 4- Adli Sicil Belgesi Aslı (Şirketlerde her ortak için ayrı düzenlenecek)

 5- İmza Sirküsü (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

 6- Vergi Kaydı Aslı (Faaliyet Konusu: K1 İçin Karayolu ile Şehirlerarası Yük Nakli, K2 veya k2* için Hangi İşi Yapıyorsa Onu Gösterecek şekilde, K3 için Karayolu ile Şehirlerarası Eşya Nakli şeklinde yazılı olacaktır.)

 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek)

 8- İkametgah İlmühaberi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek), İşyeri Tapu fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

 9- Meslek Kuruluşu Faaliyet Belgesi Aslı (Hangi Meslek Kuruluşunda Kayıtlı ise oradan alınacak ve Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

10-Ruhsat Fotokopisi/leri (Muayene tarihi geçerli olacak ve aslı ibraz edilecektir.)

   

 K Yetki Belgesi Şahıstan Şirkete Devir için İstenen Belgeler

 

  1- Devir Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

  2- Eski K Belgelerinin Hepsi (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı/ları)

Devir Alacak Şirketin Düzenlemesi Gereken Evraklar:

  1- Başvuru Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Hitaben)

  2- Yetki Belgesi Başvuru Formu

  3- Taşıt Kartı Başvuru Formu

  4- Adli Sicil Belgesi Aslı (Şirketlerde her ortak için ayrı düzenlenecek)

  5- İmza Sirküsü (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

  6- Vergi Kaydı Aslı (Faaliyet Konusu: K1 İçin Karayolu ile Şehirlerarası Yük Nakli, K2 veya k2* için Hangi İşi Yapıyorsa Onu Gösterecek şekilde, K3 için Karayolu ile Şehirlerarası Eşya Nakli şeklinde yazılı olacaktır.)

  7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek)

  8-  İkametgah İlmühaberi (Şirketlerde her ortak için ayrı getirilecek), İşyeri Tapu fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

  9- Ortaklar Pay Listesi (Ortağın en az %25 hissesi olacak ve belge odadan alınacak)

10- Hisse Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

11- Meslek Kuruluşu Faaliyet Belgesi Aslı (Hangi Meslek Kuruluşunda Kayıtlı ise oradan alınacak ve Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

12-Ruhsat Fotokopisi/leri (Muayene tarihi geçerli olacak ve aslı ibraz edilecektir.)