Sayfa Yükleniyor

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

 1. Kapasite Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ve fotokopisi
 3. Tapu, tahsis belgesi veya kira sözleşmesi asılları ve fotokopileri
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi ve makine ve teçhizatın sermaye kıymetler değeri (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Kiralık olan makine teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza beyannamesi
 7. Vergi Levhası fotokopisi, Sanayi sicil - marka tescil belge fotokopileri (varsa), ve kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri
 8. Maden ocaklarında Maden Ruhsatı aslı ve fotokopisi
 9. Son 2 yıla ait fiili üretim ve fiili tüketim miktarlarını gösteren muhasebe kayıtları (gerekli durumlarda istenir)
 10. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname (Form Sitemizde Mevcuttur)
 11. Tarifesine Göre Oda ve TOBB Ödeme Makbuzları

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
 2. YMM veya Mali Müşavir onaylı makina teçhizat listesi formunda “firma ünvanı” ve “makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değerinin” doldurulması gerekmektedir.
 3. Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 4. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 5. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Oda Onay Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine    
TOBB Onay Ücreti TOBB Banka Hesabına    
Kapasite raporları hazırlanmasında Odalar Birliğinin kapasite rapor bedeli 1.475 TL'dir. Odalar Birliğinin ilgili hesabına yatırılması zorunludur. Odalar Birliği Hesabı