Sayfa Yükleniyor

Kuruluş İşlemleri

Kuruluş İşlemleri

  1. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
  2. Taahhütname
  3. Hakiki Şahıs Beyannamesi
  4. Vergi levhası fotokopisi (2 Adet)
  5. Kimlik Formu -1 adet fotoğraf
  6. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti
  7. Yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası
  8. Yabancı Uyruklu ise Çalışma İzin Belgesi
  9. Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 10.000 TL üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu
  10. Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)