Sayfa Yükleniyor

Kuruluş İşlemleri

KURULUŞ

  1. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
  2. Dilekçe 
  3. Kuruluş bildirim formu  - 3 nüsha
  4. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
  5. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
  6. Oda kayıt beyannamesi 
  7. Kimlik formu -1 adet fotoğraf