Sayfa Yükleniyor

Kuruluş

KOOPERATİFLER  

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

        1.    Kooperatifin unvanı ve merkezi,

        2.    Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,

        3.    Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

        4.    Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

        5.    Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu

        6.    Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

        7.    Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

        8.    Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

       9. Kooperatifin temsiline ait hükümler,                                         

       10. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

  11. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği

 12. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KURULUŞTA İSTENEN EVRAKLAR