Sayfa Yükleniyor

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi

  • İhracata konu olan malın üretim yerini gösteren belgedir. İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle Menşe Şahadetnamesi belgesi satın alınır. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Menşe Şahadetnamesi arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın ilgili ülke menşeili olduğunu gösterir tevsik edici belgeleri(fatura ve gerekli görülürse diğer tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce Menşe Şahadetnamesi belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.