Sayfa Yükleniyor

Merkez Nakli

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - MERKEZ NAKLİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

2.    Dilekçe 

3.    Genel  kurul toplantı tutanağı

4.    Tadil metni

5.    Gündem

6.    Hazirun cetveli      

7.    Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı  Ticaret Sicil Gazeteleri

10.   Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

11.   Oda Kayıt Beyannamesi 

12.   Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu 

13.   Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (2 Adet)

14.   Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (2 nüsha)        

-      15.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

       16.   Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)