Sayfa Yükleniyor

Merkez Nakli

MERKEZİ NAKLİ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1 .Dilekçe 

2. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü'nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

3. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

4. Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)

5. Müdürlerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 adet),

6. Oda kayıt beyannamesi 

7. Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (2 Adet)

8. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 adet)

9. Kimlik formu -1 adet fotoğraf

10.Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)