Sayfa Yükleniyor

Oda Sicil İhale Belgesi

Oda Sicil İhale Belgesi

Oda Sicil İhale Belgesi Nedir?

  • Firmanın ihale yasaklısı olmadığına dair belgedir. Yurtiçi ihalelerde geçerlidir. 
  • (g) bendine göre evrak düzenlenir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Belge ÜcretiOdamız hesabına veya Oda veznesine