Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Adıyaman Ticaret ve sanayi odası olarak; en değerli kaynağımız olan insan kaynağımızın öğrenim, eğitim, deneyim ve becerilerini geliştirerek, kurumsal aidiyet ve motivasyonun sağlanması yolu ile her geçen gün insan kaynağımız tarafından sunulan hizmetin kalitesini arttırmak istemektedir. Bu kapsamda;
✔ İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
✔ Personelimizin Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
✔ Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,
✔ Oda personelinin moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamak için başarılı personeli ödüllendirmek,
✔ Personelimizi başarımızın anahtarı kabul ettiğimiz için çalışma ortamında gerekli düzenlemeleri yapmak, kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,
✔ Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,
✔ Personelimizin öneri ve beklentilerini dikkate almak,
✔ Personeller arasında fırsat eşitliği yaratmak,

Politikalarımız Menü