Sayfa Yükleniyor

Tasfiye Sonu

TASFİYE SONU

          1.    Dilekçe

          2.    Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı 

          3.    Hazirun cetveli

          4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          5.  Gündem

          6.    Kapanış bilançosu

          7.    Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu 

Yüklenebilir Dosyalar