Sayfa Yükleniyor

Tasfiyeye Giriş

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - TASFİYEYE GİRİŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel kurul toplantı tutanağı

3.    Hazirun cetveli

4.    Gündem

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)

6.    Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

7.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, Görev Kabul Beyanı

8.    Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde izin yazısı

Yüklenebilir Dosyalar