Sayfa Yükleniyor

Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/   adresinden başvuru

1.    Dilekçe

2.    Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı- 2 adet) 

3.    Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

4.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin Görev Kabul Beyanı