Sayfa Yükleniyor

Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ

          1.    Dilekçe 

          2.    Genel kurul toplantı tutanağı 

          3.    Hazirun cetveli

          4.  Gündem

          5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          6.    Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Yüklenebilir Dosyalar