Sayfa Yükleniyor

Yönetim Kurulu İç Yönerge

2 Türlü İç Yönerge Bulunmaktadır.

 1. GENEL KURUL İÇ YÖNERGE
 2. YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGE
 1. GENEL KURUL İÇ YÖNERGE

Kuruluştan itibaren bir defaya mahsus olarak İLK GENEL KURUL  da görüşülerek yapılmak zorundadır.

Gerekli evraklar:

 • Dilekçe
 • Genel kurul toplantı tutanağı (İç yönerge görüşülecek ve kabul edildiği belirtilmeli)
 • Hazirun
 • Gündem
 • İç yönerge – 3 adet 
 1. YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGE-SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN

Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak tescil ve ilan edilebilir.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar  tarih ve sayısı olan, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyeleri imzası bulunmalıdır)

İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir.

NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

 • Dilekçe
 • Genel kurul toplantı tutanağı -  (İlgili maddede tadil yapılması gerekiyorsa tadil görüşülecek)
 • Hazirun
 • Gündem
 • Tadil – (İlgili maddede tadil yapılması gerekiyorsa)
 • Temsil ilzam kararı
 • Tescil talepnamesi
 • İç yönerge kabul kararı (Yönetim Kurulu Kararı)
 • İç yönerge – 3 adet