Sayfa Yükleniyor

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
 2. Taahhütname
 3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
 4. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 5. Geçerli Kapasite Raporu
 6. İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter onaylı sureti
 7. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
 8. Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi Sureti
 9. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
 10. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
 11. Maden Ruhsatı sureti.
 12. Diğer bilgi ve belgeler ……………………………………

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Harç BedeliOdamız Hesabına veya Oda Veznesine  
Harç Bedeli (İlave Her Ürün İçin)Odamız Hesabına veya Oda Veznesine  
Eksper ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine