Kollektif Şirket

Kollektif Şirket

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe 
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet)
 • TADİL METNİ İÇERMELİDİR.
 1. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 2. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla belgelendirilmelidir.
 3.  Ana sözleşme değişikliği, şirketin sermaye arttırımı ile ilgili ise; belirtilen sermayenin tespit edildiği yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi ya da banka dekontuyla belgelendirilmelidir.

KURULUŞ

 1. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
 2. Dilekçe 
 3. Kuruluş bildirim formu  - 3 nüsha
 4. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
 5. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
 6. Oda kayıt beyannamesi 
 7. Kimlik formu -1 adet fotoğraf

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN ADIYAMAN 'A MERKEZ NAKLİ

1.    Dilekçe 

2.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

3.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

4.    Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil metnini içeren ortaklar kurulu kararı (2 adet)

5.    Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

6.    Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

7.    Oda kayıt beyannamesi 

           8.    Kimlik formu -1 adet fotoğraf

ŞUBE AÇILIŞI

1.   Dilekçe 

2.   Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ortaklar kurulu  kararı (2 adet)

3.  Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

4.   Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliği'nin 120. maddesine göre alınan belge

5.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Adıyaman dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

6.    Oda kayıt beyannamesi 

          7.    Kimlik formu -1 adet fotoğraf

ŞUBE KAPANIŞI

1.    Dilekçe 

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet)
 • TADİL METNİ İÇERMELİDİR.
 1. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 2. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla belgelendirilmelidir.
 3.  Ana sözleşme değişikliği, şirketin sermaye arttırımı ile ilgili ise; belirtilen sermayenin tespit edildiği yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi ya da banka dekontuyla belgelendirilmelidir.
X