Ticari İşletme Rehni

Ticari İşletme Rehni

ADIYAMAN TSO TİCARET SİCİLİ TECİL İŞLEMLERİ - TİCARİ İŞLETME REHNİ

Ticari İşletme Rehninin Tescili:

Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5, TİRTUHY.8)

1.    Dilekçe

2.    Beyanname

3.    Noter onaylı Düzenlem şeklinde rehin sözleşmesi(2 adet)

4.    Rehne konu malların bulunduğu yer kira ise kira sözleşmesi fotokopisi, işletmeye kayıtlı ise tapu fotokopisi

 

Ticari İşletme Rehninin Sicilden Terkini: 

1. Rehin alacaklısının rehin fekki ile ilgili yazısı

2. Dilekçe

X