Gerçek Kişi

Gerçek Kişi

 http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

 

  1. Dilekçe

 

  2. Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş imza unvan beyannamesi

 

  3. Değişiklik; adres değişikliğine ait ise dilekçe ve vergi levhası fotokopisi

1.    Dilekçe

2.    Noterde düzenlenen imza unvan beyannamesi

3.    Oda Kayıt Beyannamesi 

4.    Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5.    Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6.    Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

* Dilekçe

* Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

 * Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

* Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

 *Oda Kayıt Evrakları

X