Sanayi Müdürlüğü

Sanayi Müdürlüğü

 1. Kapasite Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ve fotokopisi
 3. Tapu, tahsis belgesi veya kira sözleşmesi asılları ve fotokopileri
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi ve makine ve teçhizatın sermaye kıymetler değeri (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Kiralık olan makine teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza beyannamesi
 7. Vergi Levhası fotokopisi, Sanayi sicil - marka tescil belge fotokopileri (varsa), ve kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri
 8. Maden ocaklarında Maden Ruhsatı aslı ve fotokopisi
 9. Son 2 yıla ait fiili üretim ve fiili tüketim miktarlarını gösteren muhasebe kayıtları (gerekli durumlarda istenir)
 10. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname (Form Sitemizde Mevcuttur)
 11. Tarifesine Göre Oda ve TOBB Ödeme Makbuzları

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
 2. YMM veya Mali Müşavir onaylı makina teçhizat listesi formunda “firma ünvanı” ve “makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değerinin” doldurulması gerekmektedir.
 3. Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 4. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 5. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Oda Onay Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine    
TOBB Onay Ücreti TOBB Banka Hesabına    
       

 

 1. Kapasite Raporu Suret Onayı Dilekçe
 2. Yerli Malı Suret Onayı Dilekçe
 3. İmalat Yeterlik Belgesi Suret Onayı Dilekçe
 4. Kapasite Ekspertiz Raporu Suret Onayı Dilekçe
 5. İmalatçı Belgesi Suret Onayı Dilekçe
 6. Sanayici Belgesi Suret Onayı Dilekçe

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz
 2. Dilekçe olmadan, belge sureti verilmemektedir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Oda Onay Ücreti (Suret Başına) Odamız Hesabına veya Oda Veznesine    

 

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
 2. Taahhütname
 3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
 4. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 5. Geçerli Kapasite Raporu
 6. İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter onaylı sureti
 7. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
 8. Gıda İşletme Kayıt ve Onay Belgesi Sureti
 9. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
 10. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
 11. Maden Ruhsatı sureti.
 12. Diğer bilgi ve belgeler ……………………………………

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Harç Bedeli Odamız Hesabına veya Oda Veznesine    
Harç Bedeli (İlave Her Ürün İçin) Odamız Hesabına veya Oda Veznesine    
Eksper Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine  
 1. Başvuru Formu
 2. Geçerli kapasite raporu

Not :

 • Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Harç Bedeli Odamız Hesabına veya Oda Veznesine    
 
 1. Kapasite Ekspertiz Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
 2. Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri.
 4. Son 2 aylık SGK Bildirgeleri 
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi (varsa)
 7. Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
 2. Ekspertiz raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 3. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Oda Onay Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine ,00 TL ,00 TL
Eksper Ücreti Odamız Hesabına veya Oda Veznesine ,00 TL ,00 TL
 
X