Oda Sicil Müdürlüğü

Oda Sicil Müdürlüğü

  • Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
  • Sözlü talep edilir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız Veznesi    

Oda Sicil İhale Belgesi Nedir?

  • Firmanın ihale yasaklısı olmadığına dair belgedir. Yurtiçi ihalelerde geçerlidir. 
  • (g) bendine göre evrak düzenlenir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine    

Ortaklık Belgesi Nedir?

  • Şirket tüm ortaklarının Sermaye durumunu gösterir belgedir. 

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine    

Ticari İkametgah Belgesi Nedir?

  • İhalelerde kullanılan bir belgedir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti Odamız hesabına veya Oda veznesine    

 

Vize talepleri için verilen belgedir.Şirket ortaklarına ya da şahıs şirketi olanlara verilmektedir.
Ücrete tabidir.

  • Odamıza kayıtlı olmadığını gösterir belgedir.
  • Esnaf sicil müdürlüğüne kayıt olabilmek için kullanılır. 

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Bedeli Odamız hesabına veya Oda veznesine  

Gerçek kişi işletme sahiplerinin Bağ-kur sigortalılıklarına ilişkin sigortalılık formunun üyemizin dosyasının incelenmesi neticesinde doldurularak onaylanmasıdır.

Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre Grubunu Bildiren Tebligattır.

X