2023 DÖNEMİ YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN
  • 30 Nisan 2024
2023 DÖNEMİ YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN

2023 DÖNEMİ YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN Değerli Sanayicimiz, Halihazırda depremin etkilerinin devam etmesi dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verme süreleri 31 Ağustos 2024 tarihine (saat 23.59’a) kadar uzatılmıştır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde ye...

SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE (Yıllık İşletme Cetveli)
  • 16 Nisan 2024
SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE (Yıllık İşletme Cetveli)

SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE (Yıllık İşletme Cetveli) Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, 30 Nisan 2024 tarihi saat 24:00’e kadar Yıllık İşletme Cetvellerini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. Zorunlu hallerde taahhütlü posta, kargo, faks ve elden İl Müdürlüğüne iletilmek suretiyle de Yıllık İşletme Cetvelleri verilebilir. Yoğunluk yaşanmaması adına son günlere bırakılamaması önem arz etmektedir.  Sistem 7 gün 24 saat açık olduğundan m...

EORI Numarası Zorunluluğu hk
  • 15 Şubat 2024
EORI Numarası Zorunluluğu hk

  Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5'e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması gerekeceği ve beyan edilen EORI Numarasının geçerliliğinin sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edileceği bildirilmektedir. NCTS Faz-5 ile birlikte ülkemizden açılan beyanlarda yabancı taşıyıcılar için EORI numaraları beyan edileceği bildirilmiş olu...

Teknofest 2024
  • 15 Şubat 2024
Teknofest 2024

Bilindiği üzere Bakanlığımız, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek kritik teknolojilerde atılımını sağlayacak olan Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirme misyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli bileşenlerinden biri olan beşerî sermayenin geliştirilmesi konusu ise Bakanlığımız faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Sahip olduğumuz insan kaynağı potansiyelinin yenidünyanın ihtiyacı olan ye...

İhaleye Hazırlık ve Teklif Verme Eğitimi
  • 15 Şubat 2024
İhaleye Hazırlık ve Teklif Verme Eğitimi

Sosyal Zincir olarak deprem bölgesindeki üreticileri ve küçük-orta ölçekli işletmeleri üretim, planlama, fiyatlama ve pazar tespiti konularında destekleyecek ‘‘İHALEYE HAZIRLIK VE TEKLİF VERME 101’’ eğitimi düzenliyoruz.  Eğitimimiz 12 Aralık Salı günü gerçekleşecek ve 3 saat sürecek. İçeriği aynı iki oturum olacak ve istediğiniz oturuma katılmayı tercih edebilirsiniz:  1.Oturum: 09.00-12.00  2.Oturum: 14.00-17.00  Katılmak isteyen üreticilerin ve işletmelerin formu doldurmasını rica...

Sanayi Sicil Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi Duyurusu
  • 15 Şubat 2024
Sanayi Sicil Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi Duyurusu

Sanayi sicil belgesi olan işletmelerin 2022 yılına ait yıllık işletme cetvellerini 30 Kasım 2023 tarihine kadar Sanayi Sicil Bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.    

TÜRKİYE DEPREM SONRASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN CANLANMASI DESTEK PROGRAMI
  • 15 Şubat 2024
TÜRKİYE DEPREM SONRASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN CANLANMASI DESTEK PROGRAMI

TÜRKİYE DEPREM SONRASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN CANLANMASI DESTEK PROGRAMI (Türkiye Post-Earthquake MSME Recovery Project) Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır. Proje Adı          Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi ...

Kılavuz Revizyonu Hakkında
  • 15 Şubat 2024
Kılavuz Revizyonu Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda; Avrupa Birliği tıbbi cihaz mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, (AB) 2022/2346 Komisyon Uygulama Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan ve 23.05.2023 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI'sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz" hakkında değişiklik yapılma ihtiyacını...

Almanya Yenilenebilir Enerji Sektörü Hk.
  • 15 Şubat 2024
Almanya Yenilenebilir Enerji Sektörü Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 23.10.2023 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;          Hamburg Ticaret Ataşeliği tarafından iletilen yazıya atfen, Federal Almanya Yenilenebilir Enerji Sektörüne ilişkin olarak Almanya geneli ve Hamburg ile Schleswig Holstein Eyaletleri özelinde yenilenebilir enerjinin gelişimi, güneş ve rüzgar enerjilerinin yenilenebilir kaynakları içindeki yeri, açık denizde elektrik üretimi, yeşil hidrojen stratejisi ve il...

Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi
  • 15 Şubat 2024
Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi

Bilindiği üzere, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle Birliğimiz, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem vermekte ve bu husustaki çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta ...